ثبت درخواست مشاوره
بستن منو
آخرین-اخبار

آخرین اخبار

1395/05/03 در ساعت 13:50:02

افتتاح شعبه ی جدید فروشگاه های زنجیره ای جانبو

شعبه ی جدید فرشگاه های زنجیره ای افق کورش در شهر خوی افتتاح گردید

ادامه مطلب
افتتاح شعبه ی جدید فروشگاه های زنجیره ای جانبو
1395/05/03 در ساعت 13:35:19

افتتاح شعبه ی جدید فروشگاه های زنجیره ای جانبو

شعبه ی جدید فرشگاه های زنجیره ای جانبو درشهر خوی افتتاح گردید

ادامه مطلب
افتتاح شعبه ی جدید فروشگاه های زنجیره ای جانبو
1395/05/03 در ساعت 13:01:34

پرشین پارس:برخی رقبا به جای بهبود خدمات خود سنگ اندازی می کنند!

پرشین پارس:برخی رقبا به جای بهبود خدمات خود سنگ اندازی می کنند! گروه شرکت های پرشین پارس در پاسخ به فضای رقابتی ناسالم، اقدام به نشر مجوزات رسمی و قانونی خود کرد.

ادامه مطلب
پرشین پارس:برخی رقبا به جای بهبود خدمات خود سنگ اندازی می کنند!
1395/04/26 در ساعت 15:33:22

افتتاح شعبه ی جدید فروشگاه های زنجیره ای

افتتاح رسمی دفتر اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای کشور

ادامه مطلب
افتتاح شعبه ی جدید فروشگاه های زنجیره ای
1395/04/26 در ساعت 15:27:13

افتتاح ششمین شعبه تیفی

تیفی در ایران

ادامه مطلب
افتتاح ششمین شعبه تیفی
1395/04/26 در ساعت 14:57:35

افتتاح شعبه ی جدید فروشگاه های زنجیره ای

علمی به نامِ «چیدمان قفسه های فروشگاهی»

ادامه مطلب
افتتاح شعبه ی جدید فروشگاه های زنجیره ای
1395/04/26 در ساعت 14:52:10

افتتاح شعبه ی جدید فروشگاه های زنجیره ای

علمی به نامِ «چیدمان قفسه های فروشگاهی»

ادامه مطلب
افتتاح شعبه ی جدید فروشگاه های زنجیره ای
1395/04/26 در ساعت 14:32:16

افتتاح شعبه ی جدید فروشگاه های زنجیره ای افق کورش

شعبه ی جدید فرشگاه های زنجیره ای افق کورش دراستان البرز افتتاح گردید

ادامه مطلب
افتتاح شعبه ی جدید فروشگاه های زنجیره ای افق کورش